υπέρηχος-καρδιάς-καρδιολόγος-κοντός-βασί

Triplex Καρδιάς

Με το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς ο γιατρός έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει την ανατομία και τη λειτουργικότητα των τεσσάρων κοιλοτήτων της καρδιάς καθώς και των βαλβίδων στις οποίες ποσοτικοποιείται ο βαθμός της στένωσης ή της ανεπάρκειας αυτών.

 

Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την συνολική ικανότητα της καρδιάς να εξωθεί το αίμα, να χαλαρώνει κατά τη διάρκεια της διαστολής, τυχόν παλιές ουλές όπως μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς και τμηματικές διαταραχές της κινητικότητας που ενδεχομένως υποκρύπτουν μια διαταραχή στην αιμάτωση της καρδιάς από το αντίστοιχο στεφανιαίο αγγείο.

 

Μέσω του υπερηχογραφήματος είναι εφικτή η διάγνωση μυοκαρδιοπαθειών, συγγενών καρδιοπαθειών, παθήσεων του περικάρδιου και τυχόν όγκων η θρόμβων των καρδιακών κοιλοτήτων.

 

Οι νεότερες τεχνικές υπερήχων με ιστικό Doppler, προσδιορισμό παραμορφώσεων (strain) της αριστερής κοιλίας και υπερηχογραφία αντίθεσης (contrast echocardiography) αποτελούν μέρος της καθημερινής ρουτίνας διενέργειας υπερηχογραφήματος καρδιάς.

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς είναι μια αναίμακτη και γρήγορη τεχνική η οποία μπορεί να δώσει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες συνεκτιμώνται με τα κλινικά δεδομένα με στόχο την λήψη αποφάσεων όσον αφορά  την θεραπεία του ασθενούς.