Η ΙΑΤΡΟΣ

Η ιατρός Παρασκευή Κουτρολού γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αγρίνιο. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία της σπουδές της στην

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητώντας την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, αποφάσισε να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για έναρξη ειδικότητας.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις με επίδοση στο top 1% των εξεταζόμενων, έγινε κάτοχος του πιστοποιητικού ECFMG (Certificate from Εducational Commission for Foreign Medical Graduates), το οποίο είναι απαραίτητο για την έναρξη ειδικότητας στις Η.Π.Α. 

Ξεκίνησε την ειδικότητα της Παθολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Stony Brook University Medical Center της Νέας Υόρκης και κατόπιν της απονεμήθηκε ο Τίτλος της Ειδικότητας της Παθολογίας στην Αμερική.

Μετά απο παναμερικανικές εξετάσεις έλαβε τον τίτλο του Board Certified in Internal Medicine από το American Board of Internal Medicine (ΑΒΙΜ). Στη συνέχεια επιλέχθηκε για να ξεκινήσει ειδικότητα Καρδιολογίας στο ίδιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου και έγινε κάτοχος του

Τίτλου Ειδικότητας Καρδιολογίας και στη συνέχεια μετά απο παναμερικανικές εξετάσεις έλαβε τον τίτλο του

Board Certified in Cardiovascular Diseases από το ABIM. 

Κατά τη διάρκεια των ειδικοτήτων της ανέπτυξε πλούσια ερευνητική δραστηριότητα, με δημοσιεύσεις σε γνωστά περιοδικά και παρουσιάσεις σε παγκόσμια καρδιολογικά συνέδρια. Από την αρχή της ειδικότητας της ανέπτυξε ενδιαφέρον στην υπερηχογραφία καρδιάς, με αποτέλεσμα να έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό διαθωρακικών υπερήχων, δυναμικής υπερηχογραφίας (stress echo) και διοισοφάγεια υπερηχογραφήματα.

Στη συνέχεια έγινε κάτοχος της Πιστοποίησης Ικανότητας στην Υπερηχογραφία καρδίας (Board Certified, Examination of Special Competence in Adult Echocardiography, National Board of Echocardiography) όπως επίσης και στην Πυρηνική Καρδιολογία (Board Certified, Certification Board of Nuclear Cardiology) μετά απο επιτυχείς εξετάσεις σε πανεθνικό επίπεδο.

Μετά το πέρας της ειδίκευσης της, αποφάσισε να εξειδικευθεί περαιτέρω στην Υπερηχογραφία Καρδιάς και επιλέχθηκε από το παγκοσμίου φήμης νοσοκομείο Mayo Clinic στο Rochester στην Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής .Kατά τη διάρκεια της εξειδίκευσής της στην υπερηχογραφία εργάστηκε κοντά με κορυφαίους Καρδιολόγους και παγκόσμια αναγνωρισμένους υπερηχογραφιστές και διενήργησε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό υπερήχων (διαθωρακικό, διοισοφάγειο υπέρηχο, και δυναμική υπερηχογραφία/stress echo) όπως επίσης και διεγχειρητικά διοισοφάγεια υπέρηχα στα καρδιοχειρουργικά περιστατικά.

Τέλος εκπαιδεύτηκε και εκτέλεσε επεμβατική υπερηχοκαρδιογραφία κατά την διαδερμική επιδιόρθωση και αντικατάσταση βαλβίδων.

Μετά το πέρας οκτώ χρόνων στις Η.Π.Α και παρά το γεγονός ότι έγινε αποδέκτρια επαγγελματικών προτάσεων για καριέρα στην Αμερική αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα με την οικογένειά της. Μετά απο εξετάσεις απέκτησε τον Τίτλο Ειδικότητας της Καρδιολογίας στην Ελλάδα όπως επίσης και την Πιστοποίηση διενέργειας νεότερων τεχνικών στον υπέρηχο καρδιάς.

Σήμερα η Παρασκευή Κουτρολού ασκεί την ειδικότητα της Καρδιολογίας στο ιδιωτικό της ιατρείο παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και είναι επιμελήτρια της Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία όπου ταυτόχρονα διενεργεί διαθωρακικά υπέρηχα, δυναμική υπερηχογραφία (stress echo) και διοισοφάγεια υπέρηχα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαθμός Πτυχίου Λίαν Καλώς
9/2003-6/2009
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
 
 
Eξειδίκευση στην υπερηχογραφία καρδιάς (Αdvanced Echocardiography Fellowship), Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, ΗΠΑ, 
7/2017-7/2018
Κατά τη μετεκπαίδευση της στην υπερηχογραφία καρδίας στην Mayo Clinic εξειδικεύθηκε στο διαθωρακικό υπέρηχο καρδιάς, στο διοισοφάγειο υπέρηχο, στη δυναμική υπερηχογραφία (stress echo), στη διεγχειρητική διοισοφαγεία υπερηχοκαρδιογραφία και στην επεμβατική υπερηχοκαρδιογραφία κατά τη διαδερμική επιδιόρθωση και αντικατάσταση βαλβίδων.
Ειδικότητα Καρδιολογίας (Cardiology Fellowship), Stony Brook University Medical Center, New York, ΗΠΑ 
7/2014-7/2017
Ειδικότητα Παθολογίας (Internal Medicine Residency), Stony Brook University Medical Center, New York, ΗΠΑ
7/2011-7/2014
 
Αγροτικός ΙατρόςΝοσοκομείο Αγρινίου
7/2010-10/2010
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 
 
Ιατρική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
Ελλαδα, 2009
 

Διπλωματούχος ECFMG

 ΗΠΑ, 2011

Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας

ΗΠΑ, 2014

Board Certified, Internal Medicine, American Board of Internal Medicine

ΗΠΑ, 2014

Τίτλος Ειδικότητας Καρδιολογίας

ΗΠΑ, 2017

 


Board Certified, Cardiovascular Diseases, American Board of Internal Medicine

ΗΠΑ, 2017

Πιστοποίηση Ικανότητας (Certification) στην Υπερηχογραφία Καρδιάς, Board Certified, Examination of Special Competence in Adult Echocardiography, National Board of Echocardiography

HΠΑ, 2016

 

Πιστοποίηση Ικανότητας (Certification) στην πυρηνική καρδιολογία, Board Certified, Certification Board of Nuclear Cardiology (CBNC)        

HΠΑ, 2016

Ιατρική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

ΗΠΑ, State of Minnesota, 2018

Πιστοποίηση Ικανότητας (Certification) στην Υπερηχογραφία Καρδιάς, Mayo Clinic

HΠΑ, 2018

 

Τίτλος Ειδικότητας Καρδιολογίας μετά από εξετάσεις

Ελλάδα, Απρίλιος 2018

Πιστοποίηση Ικανότητας στις νεότερες τεχνικές  Υπερηχογραφίας καρδιάς

Ελλάδα, Μάιος 2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
 

Disparities in Death Rates in Women with Peripartum Cardiomyopathy Among Advanced vs. Developing Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis. 

Kate Kerpen , Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou MD, Chencan Zhu BS, Jie Yang PhD, Jennifer A. Lyon, MS, MLIS, Fabio V Lima MD MPH, Kathleen Stergiopoulos MD PhD, Archives of Cardiovascular Diseases 2018

 

Pregnant women with heart disease: Placental characteristics and their association with fetal adverse events.

Lima FV, Koutrolou-Sotiropoulou P, Parikh PB, Avila C, Butler J, Stergiopoulos K.

Acute Card Care, 2017

 

Pseudomyxoma of the tricuspid valve: the unusual suspect.

Koutrolou-Sotiropoulou P, Pislaru SV, Michelena HI, Klarich KK, Padang R

European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 2017

 

Syncope, seizure or both?

Koutrolou-Sotiropoulou P, Singh A, Leeman-Markowski M, Rashba EJ.

Acute Card Care, 2016 

 

Quality of Life in Survivors of Peripartum Cardiomyopathy

Koutrolou-Sotiropoulou P, Lima FV, Stergiopoulos K

American Journal of Cardiology, 2016

 

Clinical Characteristics and Outcomes in Pregnant Women with Ebstein Anomaly at the Time of Delivery in the US: 2003-2012

Fabio V. Lima MPH, Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou MD, Tzyy Yun (Michael) Yen MPH, MAPP#; Harold Fernandez MD, Kathleen Stergiopoulos MD, PhD

Archives of Cardiovascular Diseases, 2016

 

Ebstein anomaly in the adult: focus on pregnancy

Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou, Fabio V. Lima, Anjali Kapur and Kathleen Stergiopoulos

Journal of Cardiovascular Research, 2016

 

Impact of Heart Disease on Maternal and Fetal Outcomes in Pregnant Women

Koutrolou-Sotiropoulou P, Parikh PB, Miller C, Lima FV, Butler J, Stergiopoulos K.

American Journal of Cardiology, 2015

 

Cardioembolic stroke

Koutrolou-Sotiropoulou P, Stergiopoulos K.

Acute Cardiac Care, 2015

 

 

Παρουσιάσεις Poster και Δημοσιευμένα Abstracts 

 

What caused the stroke?

Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou, Muzammil Musani, Kathleen Stergiopoulos. 

Abstract published at the Journal of American College of Cardiology, presented at the 2015 ACC meeting

 

Placenta Characteristics in Women with Heart Disease and Possible Impact on Fetal Outcomes

Fabio V Lima, Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou, Puja B Parikh, Charles Miller, Cecilia Avila, Javed Butler, Kathleen Stergiopoulos. 

Abstract published at Circulation, presented at the 2015 AHA meeting.

 

Impact of Cardiomyopathy on Clinical Outcomes in Pregnant Women with Heart Disease 

Nicholas Bope, Jawad Shahid, Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou, Charles Miller, Puja Parikh, Kathleen Stergiopoulos. 

Abstract published at the Journal of Cardiac Failure, presented at 17th HFSA Annual Scientific Meeting

 

National Trends and In-hospital Outcomes during Delivery in Pregnant Women with Heart Disease in the US

Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou MD; Fabio V. Lima MD MPH1; Jie Yang, PhD2; Jianjin Xu MS3; Kathleen Stergiopoulos. 

Abstract published at Circulation, presented at the 2016 AHA meeting. 

 

A Pilot Study Evaluating the Current Incidence and Risk Factors for Anthracycline Cardiotoxicity in Patients with Acute Myeloid Leukemia Undergoing Intensive Therapies

Stella Kyung; Yelena Pristyazhnyuk; Monica Patel; Ellen Ryu; Ivan Crnosija; Carine E. Hamo; Christine Garcia; Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou; Matthew Perciavalle; Lampros Papadimitrou; Lea Baer; Bonnie Kiner-Strachan; and Michelle W. Bloom 

Poster presented at the Global Cardio-Oncology Summit 2016 in Vancouver

 

Disparity in Death Rates in Patients with Peripartum Cardiomyopathy Among Advanced vs. Emerging Countries: A Meta-Analysis 

Kate Kerpen BS1, Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou MD1, Chencan Zhu BS2,  Jie Yang PhD2, Fabio V Lima MD MPH3, Kathleen Stergiopoulos MD PhD. Abstract published at Circulation and presented at the 2017 AHA meeting.  

 

Acute changes in Left Atrial Mechanical Function, Pressure and Clinical Outcomes After Transcatheter MitraClip procedure Haiyan Wang, MD; Paraskevi Koutrolou Sotiropoulou, MD; Didem Oguz, MD; Mackram F. Eleid, MD; Jeremy J. Thaden, MD;  Vuyisile T. Nkomo, MD; Cristina Pislaru, MD; Sorin V. Pislaru, MD, PhD  Abstract presented at the 2018 Heart Valve Society Annual Meeting

Left atrial mechanical function and clinical outcome after percutaneous mitral valve repair with the MitraClip in patients with and without atrial fibrillation

Haiyan Wang, MD; Paraskevi Koutrolou Sotiropoulou, MD; Didem Oguz, MD; Mackram F. Eleid, MD; Jeremy J. Thaden, MD;  Vuyisile T. Nkomo, MD; Cristina Pislaru, MD; Sorin V. Pislaru, MD, PhD Abstract presented  at the 2018 American Society Echocardiography meeting

Follow up of leak status post Watchman Device

Paraskevi Koutrolou-Sotiropoulou, MD; Vidhu Anand, MBBS; Didem Oguz, MD; Kashish  Goel, M.B.B.S; Jeremy J. Thaden MD, Nkomo T. Vuyisile MD, MPH, Paul A. Friedman, MD;  Pislaru V. Sorin MD, PhD;   David R. Holmes, Jr. M.D. Abstract presented  at the 2018 American Society Echocardiography meeting 

COURSE SYLLABUS

 

Vein system examination with DUPLEX-TRIPLEX

Laboratory evaluation of the lower extremity vein system with triplex Ultrasound.

N. Pangratis, P. Koutrolou-Sotiropoulou, S.Pagkratis. Course book for Phlebology-Proctology course in the 1st Panhellenic Congress for Subspecialties in Dermatology.

 

Surgical treatment of the Lower Extremities Varicose veins

N. Pangratis, P.Koutrolou-Sotiropoulou, S.Pagkratis. Course book for Phlebology-Proctology course in the 1st Panhellenic Congress for Subspecialties in Dermatology.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 

 

Παρουσιαση Περιστατικου «Περιστατικά απεικόνισης που δεν θα ξεχάσω: Μία εικόνα χίλιες λέξεις στο 2Ο Περιφερειακο Καρδιολογικο Συνεδριο Αγρινίου

Αγρινιο, Σεπτεμβριος 2018

 

Grand Rounds Υπερηχογραφιας Καρδιας                                                                                                                     

“Percutaneous mitral valve repair” (Διαδερμικη επιδιορθωση ανεπαρκειας μητροειδους βαλβιδας)

Mayo Clinic, Rochester, MN

Ιουνιος 2018 

 

“Cases: Where Strain Made a Difference” (Περιστατικα στα οποια το strain εκανε τη διαφορα) στο 29th Annual Scientific Sessions της Αμερικανικης Εταιριας Υερηχογραφιας, Nashville TN

Ιουνιος 2018

 

Grand Rounds Υπερηχογραφιας Καρδιας                                                                                                                     

“Cardiac Sarcoidosis” (Καρδιακη Σαρκοειδωση)

Mayo Clinic, Rochester, MN

Δεκεμβριος 2017

 

Grand Rounds Καρδιολογιας

“Peripartum Cardiomyopathy” (Περιγεννητικη μυοκαρδιοπαθεια)

Stony Brook University Medical Center, Stony Brook NY

Ιουνιος 2017

 

Παρουσιαση του project “Impact of cardiomyopathy on maternal and fetal clinical outcomes in pregnant women with heart disease” (Eπιπτωση της μυοακαρδιοπαθειας στα κλινικα συμβαματα μητερας και νεογνου σε εγκυες γυναικες με παθησεις καρδιας) at the 8th Annual Women in Medicine Research Day at Stony Brook University Medical Center, 1ο Βραβειο

Μαιος 2014

 

Παρουσιαση  “Controversies in Care Mechanical Support Advanced Right and Left Heart  Failure”,  in Challenges in Cardiovascular Care 2015, New York Chapter, American College of Cardiology

Οκτωβριος 2015

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 

Μέλος της Διδακτικής Επιτροπής στο Υπερηχογραφικό Εργαστήριο της Mayo Clinic

07/2017-06/2018                       

 

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

 

Mayo Clinic Alumni Association

 

American Heart Association                                                                                    

 

American College of Cardiology                                                                        

 

American Board of Internal Medicine                                                                   

 

Ελληνικη Καρδιολογικη Εταιρια

ΒΡΑΒΕΙΑ

 

“Outstanding Research Award 2017” (1ο Βραβειο στην ερευνα 2017)                                                                 

Division of Cardiovascular Medicine, Stony Brook Medical Center, Ιουνιος 2017

 

 

“Outstanding Research Award” 2016 (1ο Βραβειο στην ερευνα 2016)                                                                                                                                  

Division of Cardiovascular Medicine, Stony Brook Medical Center , Ιουνιος 2016

 

“Faculty Award” for the poster:

 

“Impact of cardiomyopathy on maternal and fetal clinical outcomes in pregnant women with heart disease” 

Παρουσιαστηκε στο  8th Annual Women in Medicine Research Day at SBUMC, Μαιος 2014.

51157313_121973285524780_128978741495228